หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:    ติดต่อ                                                                               
          เมนูหลัก  
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
 
       

 
 
         ข่าวประชาสัมพันธ์           ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่
  Download แผ่นพับวิทยาลัยชุมชน
Download วันหยุดยาว 2558
ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ประชาสัมพันธ์เรื่องไข้หวัดใหญ่
มหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ใบสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2557
ใบสมัคร และลงทะเบียนหลักสูตรระยะสั้น
ใบสมัคร อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยโสธร
    ประชาสัมพันธ์ การสรรหากรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ โครงการการศึกษาไทยเข้าสู่อาเซียน
เก็บตกภาพกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ยศสุนทรเกมส์”
เปิดหลักสูตรฯ ผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง
เปิดหลักสูตรฯ การสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
นักศึกษาท่านใดมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) ให้มาแสดงความจำนงได้ที่งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยโสธร ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น