หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
ติดต่อ
 
    วิทยาลัยชุมชนยโสธร
หมู่ที่ 11   บ้านบาก   ถนนแจ้งสนิท
ตำบลสำราญ   อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร   35000
Tel   : 0 4558 6295
Fax  : 0 4558 6296

     วิทยาลัยชุมชนยโสธร (ตึกเก่า)
ถนนสุวรรณภูมิ-ยโสธร   ตำบลสำราญ
อำเภอเมือง   จังหวัดยโสธร   35000
Tel   : 0 4572 4749
Fax  : 0 4572 4738