หน้าหลัก    :|:    ภาพกิจกรรม    :|:    ดาวน์โหลด    :|:     เผยแพร่     :|:     ติดต่อ     :|:     งานกิจการนักศึกษา  
          เมนูหลัก  
 
   
รายงานงบทดลอง วิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

รายการ
ว/ด/ป


รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-ตุลาคม-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2561

รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-ธันวาคม-2561
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-มกราคม 2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-มีนาคม 2562
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย-ประจำเดือน-เมษายน 2562

 

 


5 พ.ย. 61
6 ธ.ค.61
4 ม.ค.62
7 ก.พ.62
4 มี.ค.62
3 เม.ย.62
3 พ.ค.62